Om Favrholmvænget / Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Alle villaer og rækkehuse i Hillerød sorterer deres madaffald, som bliver tømt hver 14. dag. I Favrholmvænget er der en fælles nedgravet affaldsløsning, placeret ved tre affaldsøer på fællesarealet, hvor affaldet sorteres i hhv. madaffald og restaffald.
 
Grundejerforeningen er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af anlæggene. Renovationsgebyr opkræves individuelt pr. husstand. Såfremt det bliver nødvendigt med ekstra tømninger (hvis der f.eks ikke er ryddet sne) bliver regning sendt til grundejer foreningen.
 
En anden ting er tømning af fyldte batteri, plast, metal og avis-containere.  Det tager Hillerød Forsyning sig af. Hvis beholderne er fyldte, kontaktes Hillerød Forsyning og spørg for enkstra tømning. Det koster ikke ekstra og vi slipper for affald, der flyver rundt på p-pladser og stier. 
 
 
Beholder til køkkenet og poser til madaffald
Hillerød Forsyning vil gøre det let at komme af med dit madaffald. Derfor har hver grundejer fået en lille grøn beholder til køkkenet sammen med komposterbare madaffaldsposer (bioposer) til at sætte i. Man må KUN bruge bioposer til madaffald - ikke almindelige plastikposer. Madaffaldsposerne er lavet af majsstivelse og er 100 % komposterbare – på den måde er de med til at sikre optimal udnyttelse af dit madaffald.
 
Bioposer kan hentes hos Hanne Treldal i nr. 60.
Du kan også skrive en mail til favrholm.grf@gmail.com for at få lagt poserne ud til afhentning ved nr. 60.
 
Hvad må kastes i restaffaldsbeholderne?
Store kasser og poser må IKKE presses ind i rummet på restaffaldbeholderne. Det medfører "forstoppelse" i den øverste del af systemet.
Restaffald er det affald, man tidligere havde i sin husholdning i posen under vasken (eller andet sted) minus bioaffald.
 
Kommunen har i deres informationsmateriale givet eksempler på restaffald:
  • Pizzabakker (kan med fordel gøres våde og pakkes sammen)
  • Cigaretskod
  • Engangshandsker og -vaskeklude. Bleer.
  • Flamingobakker
  • Hygiejnebind og andet affald fra badeværelset (fx vatpinde)
  • Mælke- og juicekartoner.
  • Aske (pakket ind), støvsugerposer (pakket ind)
Det er altså ikke tilladt at kaste andet restaffald ud i restaffaldscontainerne end der kan være i en almindelig affaldspose. Alt andet affald, fx store papæsker og andet større affald, haveaffald, plasticemballage samt kasserede husholdningsmaskiner o.l. skal som sædvanligt køres på genbrugsstationen.
 
 
Solrødgård
Solrødgård er Hillerøds Klima- og miljøpark hvor du kan aflevere alt affald, og måske gå eller cykle en tur i det naturskønne område.
 
Åbningstider:
Genbrugsstationen har åbent alle dage kl. 9.00–17.00.

Lukkedage:
D. 24, 25 & 26 december
D. 31. december
D. 01. januar (Nytårsdag)
 
Det er vigtigt at sortere rigtigt. Se kommunens sorteringsvejledning:

Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød