Om Favrholmvænget / Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Madaffald

Grønne poser til madaffald kan hentes hos Hanne Treldal i nr. 60.
På postkassen vil der normalt ligge poser, som man kan tage.
 

Man må KUN bruge disse grønne poser til madaffaldet - ikke almindelige plastikposer. Hver grundejer har fået en lille grøn beholder, der kan stå i køkkenet, og som passer til poserne. Man kan få en ny beholder udleveret på genbrugsstationen, hvis den gamle går i stykker.

Affaldssortering

I Favrholmvænget er der en fælles nedgravet affaldsløsning til plastmadaffald og restaffald, placeret ved affaldsøer på fællesarealet.

Grundejerforeningen er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af anlæggene. Renovationsgebyr opkræves individuelt pr. husstand. Såfremt det bliver nødvendigt med ekstra tømninger (hvis der f.eks. ikke er ryddet sne) bliver regning sendt til grundejerforeningen.

Ved parkeringspladserne er der beholdere til papir, plast og metal, samt en enkelt til batterier. Hvis disse beholderne er fyldte, kan Hillerød Forsyning kontaktes for ekstra tømning. Det koster ikke ekstra og vi slipper for affald, der flyver rundt på p-pladser og stier.

Se affaldsbeholdernes placering i Favrholmvænget.

Mad- & drikkekartoner afleveres sammen med plast.

Tekstilaffald og farligt affald afleveres sammen med storskrald.

Glas afleveres i de kommunale kuber, f.eks. ved Rema 1000.

Pap afleveres på genbrugsstationen.

Restaffald

Det er ikke tilladt at kaste andet restaffald ud i restaffaldscontainerne end det, der kan være i en almindelig affaldspose.

Eksempler på restaffald:

  • Pizzabakker
  • Snavset emballage
  • Bleer
  • Cigaretskod
  • Sod og aske (emballeres)
  • Opfej (emballeres)
  • Støvsugerposer (emballeres)
  • Dyrestrøelse og husdyrgødning (emballeres)
  • Kattegrus (emballeres)
  • Poser med metalinderside, f.eks. fra chips og kaffe

Store kasser og poser må IKKE presses ind i rummet på restaffaldbeholderne, da det kan medføre "forstoppelse" i systemet.

Store papæsker og andet større affald samt kasserede husholdningsmaskiner o.l. kan afleveres som Storskrald.

Grene og diverse afklip fra haven kan afleveres som Haveaffald og flis

Se afhentningsdatoer for storskrald og haveaffald 2024.

Solrødgård

Solrødgård er Hillerøds Klima- og miljøpark, hvor du kan aflevere alt affald, og måske gå eller cykle en tur i det naturskønne område.
 
Åbningstider:
Genbrugsstationen har åbent alle dage kl. 9.00–17.00.

Lukkedage:
24, 25 & 26 december
31. december
1. januar
 

Det er vigtigt at sortere rigtigt.
Se vejledningerne fra Hillerød Forsyning:

Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød