Om Favrholmvænget / Godt at vide! / Rotter - hvad skal man gøre?

Rotter - hvad skal man gøre?

Hvis man finder eller har mistanke om, at der er rotter i området, forholder man sig som følger:

Det er den enkelte borger, som har fundet rotten, som er pligtig til at indberette fundet af rotter.

Man går ind på kommunens hjemmeside: https://www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/skadedyr-og-invasive-arter/. Man kommer ind på en blanket, hvor man bl.a. skriver sit telefonnummer, så kommunen kan kontakte borgeren for nærmere oplysninger om fundet.
 
Imidlertid har vi fået lov til at have en hotlinie til kommunens rottefænger Dennis og har fået hans direkte tlf.nr. Ring til ham, hvis I observerer noget. Nummeret er: 2070 3427.

Dennis nævnte, at mens der er sne, så kan der endvidere ses spor efter rotter. Så vær opmærksom.

Det er svært at agere, når der f.eks. er fundet en enkelt rotte på en p-plads, fordi rotter har en radius på 600 m, og mere, hvis fx en fugl har tabt den. Den kommer muligvis fra kloakkerne, men kan også komme fra beboernes træterrasser (ret almindeligt) og skure, brændestabler m.v..
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød