Grundejerforening / Udvalg / YouSee

YouSee

Lene Nygaard
Bestyrelsesansvarlig
Favrholmvænget 72

29. januar 2024:

Opgraderingen af vores antenneanlæg er planlagt til at foregå i uge 6. YouSee er rykket for en plan for skiftet mellem de to aftaler.

YouSee vil først aftale en plan, når opgraderingen er tilendebragt.

Når planen ligger klar, vil den blive sendt ud, så alle har overblik :-)

2. november 2023:

Foreningens antenneanlæg er ikke længere tidssvarende i forhold til belastningen hos de enkelte beboere. Dette viser sig ved dårlig/svingende internetforbindelse.

Udgiften til vedligehold/opdatering af antenneanlægget beløber sig til ca. 215.000,00 kr.

YouSee har tilbudt at sørge for den nødvendige vedligehold/opdatering af anlægget omkostningsfrit for foreningen, mod at mindst 80% af foreningens beboere i en periode på mindst 48 mdr. er tilmeldt bredbånd via YouSee.

Opdateringen af anlægget vil betyde, at det vil være muligt at få en bredbåndsforbindelse på op til 1.000/100 Mbit (samme hastighed som kan opnås ved Fibernet)

Ved bredbåndløsning via foreningens fælles antenneanlæg kan bredbånd kun vælges via YouSee, i en periode på 48 mdr. fra opdateringen af anlægget er færdiggjort. Herefter kan den enkelte beboer frit vælge bredbåndsudbyder.

Aftalen ændres fra en aftale om TV til en aftale om bredbånd. Det er fortsat muligt at
modtage TV via YouSe

Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød