Grundejerforening / Bestyrelse / Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen valgt marts 2022
 
Formand:
Lene Østerberg Nygaard
Ansvarlig for affald/affaldsudvalg & youSee
Mail: favrholm.grf@gmail.com
 
Næstformand:
Line Bonnesen
Ansvalig for gartner
 
Kasserer:
Gitte L. Mortensen
 
Bestyrelsesmedlem:
Arne Eirup
  
Suppleanter:
Anna Thostrup Hybschmann
Ansvarlig for legeplads
 
Jan Knudsen
Ansvarlig for affald/affaldsudvalg & carporte
 
Valgte revisorer:
Jørgen Kriger
Jesper Bavnhøj
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød