Grundejerforening / Bestyrelse / Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen valgt marts 2023
og medlemmernes ansvarsområder:

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: favrholm.grf@gmail.com.

Lene Nygaard
Formand
Favrholmvænget 72
Ansvarlig for Hjemmeside & YouSee
Line Bonnesen
Næstformand
Favrholmvænget 14
Ansvarlig for Gartner/Arealudvalg
Gitte Mortensen
Kasserer
Favrholmvænget 102
Arne Eirup
Bestyrelsesmedlem
Favrholmvænget 4
Ansvarlig for Legeplads
Jan Knudsen
Bestyrelsesmedlem
Favrholmvænget 13
Ansvarlig for Affald/Affaldsudvalg & Carporte
Anna Thostrup Hybschmann
Suppleant
Favrholmvænget 47
Ansvarlig for Legeplads
Lars Valgreen
Suppleant
Favrholmvænget 114
Ansvarlig for Affald/Affaldsudvalg
Jørgen Krieger
Revisor
Favrholmvænget 82
Annemette Nielsen
Revisor
Favrholmvænget 54
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød