Om Favrholmvænget / Godt at vide! / Vedligehold af arealer

Vedligehold af arealer ved din bolig

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster etc.

På fortov og stiarealer ud for ejendommen skal du som grundejer:
  • Rydde for sne umiddelbart efter snefald
  • Gruse eller salte, når det er glat
  • Renholde stier/fortove
  • Sørge for at der er lys på huset, så mennesker kan se og færdes frit på stierne
Der skal også ryddes på din grund alle de steder, hvor der færdes mennesker eks. indkørsel, trapper, adgang pakkeafsætning (modtagerflex eller lign.), omkring studs til oliepåfyldning og lignende.

Som grundejer er du ansvars- og erstatningspligtig.

Se evt. kommunens vejledning: https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/veje/
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød