Om Favrholmvænget / Godt at vide! / Vedligehold af arealer

Vedligehold af arealer ved din bolig

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, gæster, nødhjælp etc.

På fortov og stiarealer ud for ejendommen skal du som grundejer:
  • Rydde for sne umiddelbart efter snefald
  • Gruse eller salte, når det er glat
  • Renholde stier/fortove
  • Sørge for at der er lys på huset, så mennesker kan se og færdes frit og sikkert på stierne
  • At der er fri passage for træer, buske, udhængende grene etc.
Som grundejer er du ansvars- og erstatningspligtig.

Se evt. kommunens vejledning - Vedlighold og drift af veje.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød