Grundejerforening / Reglementer / Cykeludhæng

Cykeludhæng

Retningslinier vedr. opførelse af cykeludhæng
Vedtaget på generalforsamling 2014. Ændring vedr. dispensation til længde vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2017.

Længde:
Maksimum 400 cm. Det er muligt at søge om dispensation til opførelse af cykeludhæng op til 600 cm. En sådan dispensation skal godkendes af bestyrelsen.
 
Dybde:
Maksimum 95 cm for at reducere risikoen for gang- og cykelkollisioner
 
Højde:
Minimum 165 cm. Maksimum 180 cm på det højeste punkt ind mod muren, således at det ikke er synligt for bagboen. Ensidig hældning på 15-30 grader.
 
Placering:
Langs huset mellem smøgen og indgangen

Konstruktion:
Træ, eller bærende bygningsvinkler i metal

Farve træmateriale:
Afstemmes evt. med indgangspartiet i afdæmpede mørke, neutrale farver (grøn, blå, grå, brun eller sort)

Tag:
Sort bølgeeternit B6/B6-S plader eller tagplader dækket med sort tagpap

Design:
Sider og front skal være åbne, så udhænget ikke kommer til at virke for bastant og dominerende

Sikkerhed:
For at sikre mod gang- og cykelkollisioner skal der etableres ekstra lys under/ved udhæng samt naturlige ’chikaner’ som fx krukker og bede der leder folk udenom udhænget

Tagrender:
Der må ikke monteres tagrender

Anvendelse:
Cykler - det skal fremstå præsentabelt

Ansvar:
Beboeren bærer selv ansvaret i tilfælde af gang- og cykelkollisioner

Godkendelse:
Cykeludhængene skal godkendes af bestyrelsen inden opførelsen. Eksisterende cykeludhæng (før 23. marts 2014) korrigeres i henhold til sikkerheden eller hvis de er til gene for naboerne. Ved fraflytning fjernes disse cykeludhæng
 
Beboere med udgangsparti vendt mod Kildedalen:
På grund af brandvejen, den megen trafik på brandvejen, samt af sikkerhedsmæssige årsager, og, da der ikke er indbliksgener mod Kildedalen, placeres udhænget i en højde af 185-200 cm. til underkant af yderkant mod brandvej samt en dybde 95-110cm.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød