Grundejerforening / Reglementer / Cykeludhæng

Cykeludhæng

Retningslinier vedr. opførelse af cykeludhæng
Vedtaget på generalforsamling 2014. Ændring vedr. dispensation til længde vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2017.

Længde: Maksimum 400 cm. Det er muligt at søge om dispensation til opførelse af cykeludhæng op til 600 cm. En sådan dispensation skal godkendes af bestyrelsen.
Dybde: Maksimum 95 cm for at reducere risikoen for gang- og cykelkollisioner
Højde: Minimum 165 cm. Maksimum 180 cm på det højeste punkt ind mod muren, således at det ikke er synligt for bagboen. Ensidig hældning på 15-30 grader.
Placering: Langs huset mellem smøgen og indgangen
Konstruktion: Træ, eller bærende bygningsvinkler i metal
Farve træmateriale: Afstemmes evt. med indgangspartiet i afdæmpede mørke, neutrale farver (grøn, blå, grå, brun eller sort)
Tag: Sort bølgeeternit B6/B6-S plader eller tagplader dækket med sort tagpap
Design: Sider og front skal være åbne, så udhænget ikke kommer til at virke for bastant og dominerende
Sikkerhed: For at sikre mod gang- og cykelkollisioner skal der etableres ekstra lys under/ved udhæng samt naturlige ’chikaner’ som fx krukker og bede der leder folk udenom udhænget
Tagrender: Der må ikke monteres tagrender
Anvendelse: Cykler. Det skal fremstå præsentabelt
Ansvar: Beboeren bærer selv ansvaret i tilfælde af gang- og cykelkollisioner
Godkendelse: Cykeludhængene skal godkendes af bestyrelsen inden opførelsen. Eksisterende cykeludhæng (før 23. marts 2014) korrigeres i henhold til sikkerheden eller hvis de er til gene for naboerne. Ved fraflytning fjernes disse cykeludhæng
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød