Grundejerforening / Økonomi og kontingent

Økonomi og kontingent

Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Budget for regnskabsåret vedtages på grundejerforeningens ordinære generalforsamling i marts måned året forud. 

Kontingent opkræves halvårligt med terminer primo januar og primo juli med termin den 1. i måneden eller førstkommende bankdag herefter.

Kontingent m.v.: 

2024
Kontingent grundejerforening: kr. 4.500
Kontingent carportforening:     kr. 1.000
Betaling for YouSee grundpakke (frivillig): ca. 3.320

2023

Kontingent grundejerforening: kr. 4.500
Kontingent carportforening:     kr. 1.000
Betaling for YouSee grundpakke (frivillig): kr. 2.910
 
2022
Fællesudgifter: 3.500 kr.
Vej:                   1.000 kr.
Carport:               300 kr.
YouSee:            2.725 kr.
 
2021
Fællesudgifter:  3.300 kr.
Vejfond 1.200 kr.
Carport 100 kr.
YouSee 2.675 kr.

2020
Fællesudgifter: 3050 kr.
Yousee grundpakke: 2260 kr. (fra 2021 - samme priser som Yousee's øvrige kunder)
Vejfond: 1350 kr.
Carport: 100 kr (kun for carportejere)
 
2019
Fællesudgifter: 3050 kr.
Yousee grundpakke: 2260 kr
Vejfond: 1350 kr.
Carport: 300 kr (kun for carportejere)

2018
Fællesudgifter: 2900 kr.
Yousee grundpakke: 2150 kr
Vejfond: 1450 kr.
Carport: 300 kr (kun for carportejere)
 
2017
Fællesudgifter: 2850 kr.
Yousee grundpakke: 2040 kr.
Vejfond: 1450 kr.
Carport: 300 kr (kun for carportejere)
 
2016
Fællesudgifter: 2650 kr.
Yousee grundpakke: 1920 kr.
Carport: 300 kr (kun for carportejere)
 
2015
Foreningskontingent 2.600 kr.
Vejfond 1.400 kr.
Ialt uden carport 4.000 kr.
Carport 300 kr.
YouSee grundpakke 1.830 kr.
 
2014
Foreningskontingent 2.550 kr.
Vejfond 1.400 kr.
Ialt uden carport 3.950 kr.
Carport 300 kr.
YouSee grundpakke 1.720 kr.

2013
Foreningskontingent 2.500 kr.
Vejfond 1.400 kr.
Ialt uden carport 3.900 kr.
Carport 100 kr.
YouSee grundpakke 1.580 kr.

2012
Foreningskontingent 2.450 kr.
Vejfond 1.400 kr.
Ialt uden carport 3.850 kr.
Carport 200 kr.
YouSee grundpakke 1.500 kr.

2011
Foreningskontingent 2.400 kr.
Vejfond 1.400 kr.
Ialt uden carport 3.800 kr.
Carport 100 kr.
YouSee grundpakke 1.375 kr.

2010
Foreningskontingent 2.400 kr.
Carport 100 kr.
Vejfond 1.050 kr.
Antennebidrag 1.000 kr.

2009
Foreningskontingent 2.700 kr.
Carport 100 kr.
Vejfond 750 kr.
Antennebidrag 1.000 kr.

2008
Foreningskontingent 2.700 kr.
carportfond 300 kr.
vejfond 550 kr.
Antennebidrag (1) 800 kr.
1) oktober 2008 opkrævet for hele året, jf. generalforsamlingsbeslutning i hhv. grundejerforeningen og antenneforeningen

2007
Foreningskontingent 2.700 kr.
Carportfond 500 kr.
Vejfond 350 kr.

2006
Foreningskontingent 2.700 kr.
Carport 500 kr.
Vejfond 350 kr
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød