Om Favrholmvænget / En del af en ny bydel

En del af en ny bydel

Vedrørende lokalplan 478 om udbygning af Favrholm Mark.
Indsendt af:
Kildedalens Grundejerforening
Favrholmvængets Grundejerforening
Grundejerforeningen Kighusbakken  
Oprettet 02.23
-------------------------------------------------
 
Den nye bydel Favrholm
Favrholmvænget bliver en del af den nye grønne bydel Favrholm, der skal "invitere til møder mellem mennesker, og hvor det sunde liv er let tilgængeligt og nemt at leve".
 
Med beslutningen om at opføre Nyt Hospital Nordsjælland og en ny S-togsstation 'Favrholm', er rammerne ved at blive lagt for den nye bydel. Favrholm station forventes klar til brug i 2023.
 
Politikerne arbejder desuden med projektet 'Ombygning af Hillerød station'.
 
Favrholmvænget ligger 1,5 kilometer, via Salpetermosevej, fra Nyt Hospital Nordsjælland. Ifølge helhedsplanen kommer der grønne områder og en lille ny bydel og  erhvervsområde syd for Favrholmvænget og Kildedalen. 
 
 
Den 8. august 2022 tog borgmester Kirsten Jensen det første offielle spadestik på Favrholm Mark, for at markere projektets igangsættelse.
 
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød