Om Favrholmvænget / Godt at vide! / Varmepumper & ventilationsriste

Varmepumper & ventilationsriste

Udvendige varmepumper og ventilationsanlæg kan iflg. deklarationen opsættes på eget hus i smøgen mellem husene, eller hvor installationen ses mindst muligt.

Der er regler for, hvor meget en varmepumpe må kunne høres ved omkringboende. Støjgrænserne afhænger af hvilken type område man bor i, men i villaområder må støjniveauet ved naboen maksimalt være 35 dB.

Hvis støjen fra din varmepumpe overskrider støjgrænsen ved naboerne, og din nabo klager til kommunen, vil du blive bedt om at støjdæmpe eller flytte varmepumpen.

Læs om reglerne vedr. varmepumper på Hillerød Kommunes hjemmeside

Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød