Grundejerforening

Grundejere i Favrholmvænget skal være medlemmer af ”Grundejerforeningen Favrholmvænget”. 
 
Grundejerne er forpligtet til at respektere grundejerforeningens vedtægter. Vedtægtsbestemmelserne må ikke være i strid med deklarationens bestemmelser og skal til enhver tid være i overensstemmelse med Hillerød kommunes bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt m.v.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød