Grundejerforening / Generalforsamling / Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 11. maj 2022 kl. 19.00
Se referat her
----------------

FAVRHOLMVÆNGET GRUNDEJERFORENING
indkalder til Generalforsamling i Invita Hillerød, Industrivænget 19.
(indgangen er på siden)
Onsdag d. 30. marts 2022 kl 18:30-21:30.

 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

A) Valg af dirigent

B) Bestyrelsens årsberetning ved Formanden

C) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse

D) Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer:
 
 
 
 
 
 


F) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
G) Valg af revisorer
H) Valg/tilmelding til diverse udvalg som alle mangler medlemmer
    
      (bl.a. legepladsudvalg, carportformænd, festudvalg)

 I) Eventuelt (der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt)


Ad. B, C, D og E –
bilag til disse punkter udsendes pr. mail inden generalforsamlingen.
Bilagene kan også hentes ved at klikke på de enkelte punkter i ovenstående tekst. 


Ad F - Der skal vælges:
- 1 formand for 2 år
- 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
- 1 suppleant for 1 år
- 2 suppleant for revisor for 2 år


På Bestyrelsen vegne,
Elisabeth Stieper Tofte, Formand

Hvis der er husstande, der ikke har mulighed for at hente/se bilagene til dagsordenen, kan man henvende sig til Formand Elisabeth Stieper Tofte, Favrholmvænget 100.

Såfremt I ikke har modtaget denne indkaldelse via e-mail, kan det være, at jeres e-mail ikke er på vores mailliste. Send da en e-mail til favrholm.grf@gmail.dk for registrering af jeres mailadresse, da det er her Bestyrelsen sender information til grundejere i løbet af året.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød