Grundejerforening / Generalforsamling / Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

FAVRHOLMVÆNGET GRUNDEJERFORENING

indkalder til Generalforsamling i Invita Hillerød, Industrivænget 19 (indgangen er på siden)
Onsdag d. 30. marts 2022 kl 18:30-21:30

Dagsorden for ordinær generalforsamling


A) Valg af dirigent

 

B) Bestyrelsens årsberetning ved Formanden

 
 

C) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse

Læs det reviderede regnskab for 2021 her

 

D) Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer:

 
 
 
 
 
 


F) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

G) Valg af revisorer

 

H) Valg/tilmelding til diverse udvalg som alle mangler medlemmer (bl.a. legepladsudvalg, carportformænd, festudvalg)

 

I) Eventuelt (der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt)

Ad. B, C, D og E – bilag til disse punkter udsendes pr. mail inden generalforsamlingen. Bilagene kan også hentes ved at klikke på de enkelte punkter i ovenstående tekst. 


Ad F - Der skal vælges:
• 1 formand for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
• 1 suppleant for 1 år
• 2 suppleant for revisor for 2 år


På Bestyrelsen vegne,
Elisabeth Stieper Tofte, Formand

Hvis der er husstande, der ikke har mulighed for at hente/se bilagene til dagsordenen, kan man henvende sig til Formand Elisabeth Stieper Tofte, Favrholmvænget 100. Såfremt I ikke har modtaget denne indkaldelse via e-mail, kan det være, at jeres e-mail ikke er på vores mailliste. Send da en e-mail til favrholm.grf@gmail.dk for registrering af jeres mailadresse, da det er her Bestyrelsen sender information til grundejere i løbet af året.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød