Grundejerforening / Udvalg / Carportudvalg

Carportudvalg

KOMMISSORIUM for Favrholmvængets carportudvalg, herunder områdeformændenes opgaver

BAGGRUND
Carportene i Favrholmvænget er opført på grundejerforeningens fællesareal. De indgår tillige i BBR i de enkelte parceller og er carportejernes private ejendom. Derfor er carportejerne ansvarlige over for deres egen carport.
Det er væsentligt at opretholde et ensartet udseende (bygning, materialer, maling, tag osv.), så carportene æstetisk skaber en helhed i området. Af denne grund blev dannet et carportudvalg i forbindelse med opførelsen af carportene til at varetage nuværende og kommende carportejeres interesser i samarbejde med bestyrelsen / generalforsamlingen.

FORMÅL
• Varetage nuværende og kommende carportejeres interesser.
• Sikre, at der opretholdes et ensartet udseende af carportene.

OPGAVER for områdeformænd og carportudvalget
• Varetage kontakten med såvel nuværende som kommende carportejere.
• Koordinere vedligeholdelse af carportene i et carportområde i samarbejde med carportudvalget.
• Koordinere carportejernes vedligeholdelse i de enkelte områder (fx udskiftning af tagplader, rensning af tagrender, udskiftning af sternbrædder og maling af carportene).
• Udarbejde forslag til og prioritering af større vedligeholdelsesopgaver.
• Forberede evt. nyopførelse af carporte og indstille til beslutning i grundejerforeningens bestyrelse.
• Godkende nyopførte carporte på grundejerforeningens vegne.
• Indgå kontrakt mellem nye carportejere og grundejerforeningen (standardkontrakt foreligger).

SAMMENSÆTNING
Efter beslutning på den ordinære generalforsamling i 2018 skal der være en områdeformand for hvert carportområde: A, B, C, D, E og F. Områdeformændene danner carportudvalget og udnævner en formand, som er kontaktperson til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter en deadline for etablering af udvalget.
Da carportene er beliggende på fællesarealet, behøver områdeformændene ikke at være carportejere, men kan være andre interesserede beboere i Favrholmvænget.
Områdeformændene behøver heller ikke selv bo i et hus ved de pågældende carportområder.

KOMPETENCE
Carportudvalget varetager al kommunikation mellem nuværende og kommende carportejere.

Carportudvalget arbejder på vegne af, og efter bemyndigelse fra grundejerforeningen Favrholmvængets bestyrelse i forbindelse med ovenstående opgaver.

Anvendelse af opsparede / hensatte økonomiske midler (i grundejerforeningen) til vedligeholdelse af carporte forudsætter altid godkendelse af grundejerforeningens bestyrelse.

Carportudvalget er forpligtet til at holde grundejerforeningens bestyrelse orienteret.
Herudover aflægges en kort beretning ved grundejerforeningens generalforsamling.

UDVALGSMØDER
Carportudvalget holder møde minimum 2 gange årligt og hyppigere ved behov.
Referat af møderne sendes til bestyrelsen.

Hvis du ønsker kontakt til Carportudvalget, kan du skrive til Grundejerforeningens mailadresse favrholm.grf@gmail.com.
 
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød